• Norwegian

OY FORCIT AB är ett finländskt företag som är verksamt inom kemisektorn. Forcit utvecklar, tillverkar och säljer sprängämnen främst på den nordiska marknaden. Specialprodukter exporteras även till marknader utanför Norden. Forcit, som även bedriver konsult- och utbildningsverksamhet, är känd som en sakkunnig och pålitlig aktör.

Koncernens moderbolag är OY FORCIT AB, och verksamheten är indelad i tre affärsområden: Forcit Explosives, Forcit Defence och Forcit Consulting. Forcit Explosives betjänar den civila delen av sprängämnesmarknaden och Forcit Defence betjänar försvaret och tillverkar försvarsprodukter. Forcit Consulting betjänar sprängämnesaktörer genom att erbjuda dem mätnings-, övervaknings-, planerings- och skolningstjänster. I koncernen ingår dotterbolagen Forcit Sweden AB, Forcit Norway AS och Forcit International Oy, Oy Finnrock Ab, Räjäytyskonsultit Oy, Bergsäker AB, Bergcon AS och Forcit International Ltd. Till koncernen hör också intresseföretagen Suomen Tärinämittaus Oy och Vipnordic AB.

Styrelseordförande är Lauri Stadigh och VD är Joakim Westerlund. Koncernen sysselsätter sammanlagt cirka 360 personer.

Omsättningen år 2018 var cirka 107 miljoner euro.

.

Forcit WorldMap 01 01