2014

Varsinais-Suomen Räjäytyskonsultit Oy köps upp och fusioneras med Finnrock.

I Finland köps företagen Räjäytyskonsultit Oy och i Sverige BergUtbildarna AB upp.

Bergcon AS grundas i Norge.

Sunbridge projektet förverkligas i samarbete med konsultföretaget Mantec för att förbättra moderbolagets konkurrensförmåga.

Forcit Norway AS sluter sitt första försäljningsavtal.

2013

Forcit International grundades och Finnrocks verksamhet förnyades.

Forcit Sweden ökade märkbart försäljningen av patronerat sprängämne och Forcit Norways verksamhet förbereddes för start.

Forcit Defence ingick ett avtal med Finlands marin angående sjöminor, där Forcit har det totala systemansvaret. Forcit Defence fick också sin första betydande, internationella beställning av truppladdningar av Stor-Britanniens försvarsmakt.

2012

Forcit Norway AS grundas.

Forcit Defence etablerar ett internationellt försäljningsnät.

Enköping och Pajala Kemiitti-stationer byggs.

2011

Boliden avtalet träder i kraft den 1.1.2011.

Leveransavtal med Northland Resources.

Leveransavtal med Nordic Mines.

Avtalet med Kemi gruva från år 2001 fortsätter.

Keski-Suomen Räjähde Oy säljs.

2010

Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy fusioneras med OY FORCIT AB.

Inststo Pauli Nevalainen Oy fusioneras med Finnrock Oy.

Keski Suomen Räjähde Oy:s sprängämnesverksamhet köptes.

Karlskoga stationen tas i bruk.

Lyckesele och Gällivare stationerna byggs.

2009

Forcit Sweden AB grundas.

Alkupanos Oy fusioneras med OY FORCIT AB.

Oy Finnrock Ab blir ett helägt dotterbolag till OY FORCIT AB.

2008

Finndisp säljs till Rohm & Haas för att fokusera Forcit på sprängämnen.

Alkupanos Oy, Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy och Inststo Pauli Nevalainen Oy köps upp.

2007

Avtal för Talvivaara gruva: 60 000 ton sprängämnen och 1 miljon sprängkapslar på 7 år.

2005

Finndisp inleder ett fabriksprojekt i Ryssland.

 

2001

Det första “fullserviceavtalet” sluts med gruvan i Kemi.

1998

Patrias civila sprängämnesavdelning i Vihtavuori förvärvades för att utvidga verksamheten och produktutbudet med emulsioner.

1981

Det nuvarande namnet OY FORCIT AB börjar användas.

1971

Oy Finnrock Ab grundas, Finska Forcit-Dynamit Aktiebolaget är med som minoritetsägare.

1966

Polymerdispersionsenheten (Finndisp) grundades i Hangö.

 

1940-1946

Omlokaliserat till Vasa under andra världskriget.

1916-1936

Noterat på Helsingforsbörsen.

1893

”Finska Forcit-Dynamit Aktiebolaget” grundades i Hangö.