• Norwegian

Forcit följer fortlöpande mängden utsläpp och avfall. En viktig uppgift för vår produktutveckling är att utveckla säkra, konkurrenskraftiga och högklassiga produkter, som belastar miljön så lite som möjligt under sin livstid. Forcits kvalitetssystem uppfyller kraven i ISO 9001 kvalitetsstandard och företaget har beviljats ISO 9001 kvalitetscertifikat.

Forcit har åtagit sig att fortlöpande förbättra kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbetet. En arbetsgrupp för säkerhets- och miljöfrågor upprättar årligen målsättningar för miljö och säkerhet.