• Norwegian

Vi utvecklar fortlöpande vår produktionsteknologi. Samarbetet med kunder, försäljnings- och marknadsföringspersonal samt produktutvecklingen säkerställer att tillverkningsprocesserna anpassas till förändrade kundbehov.

EGEN TEKNOLOGI

Forcits sprängämnestillverkning baseras på egenutvecklad teknologi. Det betyder att våra processer är skräddarsydda för tillverkning av just våra produkter och att vi inte är bundna av licenser från andra tillverkare. Detta ökar flexibiliteten i vår produktion. Som exempel på vår egen teknologi kan nämnas Kemiitti-fordonen (laddtruckarna), som används i hela Skandinavien, samt tunnelladdningsmodulerna. Dessa teknologier är från början till slut utvecklade av Forcit.

PRODUKTIONSUTRUSTNING

Forcits produktionsutrustning är automatiserad så långt som möjligt. Det viktigaste skälet till detta är förbättrad säkerhet, men automatisering eliminerar också fel på grund av den mänskliga faktorn, och personalen får mer tid att övervaka produktionens kvalitet. På det sättet kan vi svara upp till de krav, som utmanande brytningsobjekt och miljön ställer på våra produkter. Även myndigheter och lagstiftning ställer krav på säkerhet vid framställning och användning av sprängämnen.

PERSONAL

Forcits personal består både av erfarna aktörer och nya, entusiastiska medarbetare. Vi utbildar regelbundet vår personal. Personalen är också medveten om slutanvändningen av våra produkter och kan därför koncentrera sig på de viktigaste egenskaperna hos våra produkter.

EXTERN ÖVERVAKNING

Vår verksamhet och tillverkningen av våra produkter styrs av de kvalitets- och driftsmanualer som vårt dagliga arbete bygger på. Det Norske Veritas har beviljat Forcit ISO 9001 certifikat och kontrollerar regelbundet vår verksamhet. Forcit-produkternas CE-behörighet kontrolleras av BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung).